info@buhposlugi.com.ua
+380 44 253-4339 | +380 97 127-09-09 | +380 93 187-09-09 | +380 95 180-09-09

Постановка бухгалтерського обліку

Постановка бухгалтерського обліку

Постановка бухгалтерського обліку підприємства передбачає розробку облікової політики, розробку схем документообігу, автоматизацію процесів обліку, формування плану рахунків бухгалтерського обліку, формування системи оптимізації оподаткування, налаштування способів ведення обліку. Зміст усіх перерахованих складових описується в обліковій політиці. Облікова політика компанії розробляється з урахуванням специфіки діяльності підприємства згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО, МСФЗ, а також методичних рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання облікової політики.

Оптимальний перелік послуг, з постановки бухгалтерського обліку на підприємстві включає:

  • Розробку облікової політики підприємства
  • Формування оптимального плану рахунків бухгалтерського обліку
  • Розробку документообігу підприємства, а також системи внутрішнього контролю
  • Впровадження та автоматизація процесів обліку на базі 1:С
  • Формування системи оптимізації оподаткування
  • Консультації з питань організації та управління