info@buhposlugi.com.ua
+380 44 253-4339 | +380 97 127-09-09 | +380 93 187-09-09 | +380 95 180-09-09

Формування ефективної облікової політики

Формування ефективної облікової політики

Облікова політика – одне з важливих питань організації бухгалтерського обліку, правильне оформлення якого сприяє достовірному визначенню фінансового результату і вимагає правильного оформлення, повного розкриття у фінансовій звітності.

Головною метою формування облікової політики є вибір найкращих методів і процедур ведення бухгалтерського обліку, що сприятимуть достовірному відображенню фінансового стану і результатів діяльності підприємства та підвищенню якості обліково-аналітичного інформаційного забезпечення.

Облікова політика має за мету не тільки складання та подання звітності, а й формування достовірної та повної облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Основним завданням облікової політики компанії є максимально об’єктивно відобразити діяльність підприємства, сформувати повну і достовірну інформацію про неї з метою ефективного управління роботою підприємства.

Процес формування облікової політики включає вибір методичних прийомів, процедур і способів організації та ведення бухгалтерського обліку із сукупності затверджених нормативними документами відповідно до особливостей господарської діяльності конкретного підприємства.

Розробляючи методи і принципи облікової політики, підприємства повинні враховувати її вплив на суми визнаних витрат або доходів, фінансові результати.

Елементи облікового процесу:

 • принципи обліку;
 • законодавчі акти;
 • наукові положення конструювання інформаційної системи
 • принципи та правила отримання облікової інформації;
 • правила оцінки;
 • ведення рахунків:
 • план рахунків обліку;
 • форми обліку;
 • послідовність проходження документів та їх обробка;
 • організація внутрішнього контролю;
 • організація складання регістрів обліку та форм звітності;
 • проведення інвентаризації майна та зобов’язань
 • структура бухгалтерії: централізована чи децентралізована;
 • система обробки інформації;
 • розробка інструкцій;
 • внутрішні стандарти;
 • спосіб ведення обліку;
 • взаємодія бухгалтерії з іншими службами.